Niewłaściwa izba?

Aktualnie znajdujesz się w extranecie wykładowców w Szczecinie. Aby przejść do innego ekstranetu wybierz jedną z opcji górnego menu. Aby przejść do innej izby, kliknij tutaj.


Informacja


Loginem jest pierwsza litera imienia i pełne nazwisko, bez "polskich znaków".

Jeżeli to Twoja pierwsza wizyta:

Aby uzyskać dostęp do ekstranetu wykładowców należy skontaktować się z działem IT OIRP.
Hasło to 3 pierwsze litery nazwiska, 3 pierwsze litery imienia i 3 ostatnie cyfry PESEL. W sumie 9 znaków. Do wpisywania hasła użyj małych liter, bez "polskich znaków".
Po zalogowaniu zmień hasło na swoje własne!


LogowanieProblemy z logowaniem?

W przypadku problemów z logowaniem prosimy o kontakt z naszą izbą.


tel. 91 488 27 22


Przypomnienie hasła

Brak połączenia z bazą geolokalizacji